Hav

17 tekstów – auto­rem jest Hav.

My tworzy­my rzeczy­wis­tość, nie rzeczy­wis­tość nas. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 czerwca 2011, 00:13

Szlachet­niej jest być głupim człowiekiem wśród bes­tii niż bes­tią wśród głupich ludzi. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 maja 2011, 17:20

Nie jes­tem w rzeczy­wis­tości biegła w by­ciu szczęśliwą, za to bezbłędnie pot­ra­fię uchodzić za ek­sper­ta w tejże dziedzinie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 maja 2011, 22:03

Bliz­ny uka­zują gdzie by­liśmy, nie dyk­tują, gdzie trafimy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 maja 2011, 15:12

Żaden człowiek nie ma mo­nopo­lu na god­ne życie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 maja 2011, 19:10

Dla uza­leżnionych od marzeń nie ma detoxu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 maja 2011, 18:22

Cel nie uświęca środków, ale mi­mo wszys­tko war­to go poznać. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 kwietnia 2011, 12:29

Za­miast pat­rzeć w oczy, ludzie pat­rzą na ręce. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 kwietnia 2011, 13:39

Gniew nig­dy nie jest po­wodem. Jest skutkiem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 kwietnia 2011, 10:27

Gdy nie jes­teśmy w sta­nie doj­rzeć na­tury człowieka, pot­rzeb­ny jest swois­ty skok wiary. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 marca 2011, 17:06

Hav

Mam zbyt cyniczne podejście do życia, żeby teraz stać się optymistą.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hav

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność